Welcome to Our Educare Theme 091 277 5237 tass@ussh.edu.vn

15
Th6
2020

TRẠI HÈ CÚC PHƯƠNG 2020

no comment Thao Nguyen

Tiếp nối hoạt động vì Môi trường và bảo tồn ĐVHD, nhà TASS không chỉ tập huấn cho đội ngũ nhân sự ngành Du lịch về luật bảo vệ môi trường cũng như thực tế nghề về bảo tồn ĐVHD mà nay nhà TASS quyết định mở rộng hoạt động cho thế hệ mầm non. Chương trình Camp Song ngữ Cúc Phương sẽ mang lại cho các con những gì:

1. Kiến thức về hệ sinh thái tự nhiên một cách thực tế, sinh động.

2. Được kích thích 5 giác quan khi khám phá thiên nhiên trong VQG Cúc Phương.

3. Được trở thành người bảo hộ chăm sóc cho các bé ĐVHD, tham gia vào quá trình huấn luyện, chuẩn bị tái hòa nhập tự nhiên của linh trưởng, rùa, tê tê.

4. Được tiếp xúc với các chuyên gia ngày đêm gắn bó với rừng với động thực vật…. sẽ là những kỷ niệm khó quên mà không sách vở nào mang lại được.

5. Rèn luyện sức khỏe và tiếp cận kỹ năng đi rừng nữa nhé.

Các bé đã sẵn sàng hòa mình với thiên nhiên và trở thành người hùng tý hon của thiên nhiên chưa nào??

Post a comment