Welcome to Our Educare Theme 091 277 5237 tass@ussh.edu.vn

Hãy làm việc mình yêu thích để mỗi ngày đều là một ngày vui !

Nguyễn Minh Thảo

Sự kiện | Học tiếng Anh | Du học

Tư vấn viên – Sự kiện | Học tiếng Anh | Du học

Ms.Thảo với đoàn AMEC 2017
Ms. Thảo cùng đoàn nhà TASS dành huy chương đồng 2017

Our Teacher Skril:

Post a comment

Nguyễn Hương Quỳnh

Sự kiện | Học tiếng Anh | Du học

Cô gái sáng tạo nội dung - truyền cảm hứng - gửi hình ảnh thay cho con chữ để phụ...

Nguyễn Thùy Dương

Sự kiện | Học tiếng Anh | Du học

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales và điều hành lữ hành - khách sạn. Kinh nghiệm làm hậu...

Vũ Thanh Ngọc

Sự kiện | Học tiếng Anh | Du học

15 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch: hướng dẫn, điều hành và giảng dạy du lịch. Phụ trách quản...