Welcome to Our Educare Theme 091 277 5237 tass@ussh.edu.vn

Luyện thi TOEIC

04 weeks

GIỚI THIỆU CHUNG

Test of English for International Communication

TOEIC là kì kiểm tra tiếng Anh được công nhân trên thế giới trong đó đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của thí sinh trong bối cảnh kinh doanh và được sử dụng bởi các công ty để xác định các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của thí sinh

THỜI GIAN KHÓA HỌC: từ 04 tuần

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Đạt được kết quả TOEIC mong muốn

ĐỐI TƯỢNG

 • TOIEC thích hợp cho tất cả các ứng viên chuẩn bị đến  các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.
 • Người muốn đạt điểm thi tiếng Anh và nâng cao khả năng nói
 • Người có kế hoạch du học hay di dân
 • Người muốn đạt được mức điểm TOIEC theo mục tiêu

ĐẶC TRƯNG CỦA TOIEC COURSE

 • Chia thành hai loại là lớp thường và lớp bảo đảm đậu, trong đó lớp bảo đảm đậu bảo đảm số điểm mục tiêu đã đề ra.
 • Học viên vào lớp bảo đảm đậu được ghi nhận mục tiêu, được tính toán thời gian có thể đạt được mức
 • điểm theo khả năng của mình, từ đó có thể đạt được mục tiêu trong thời gian đã tính toán.
 • Trong thời gian đảm bảo mà học viên chưa đạt được mức điểm mục tiêu thì trung tâm ESL sẽ tài trợ toàn bộ học phí các lớp và lệ phí thi sau đó.
 • Làm chủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được lặp đi lặp lại trong bài thi.
 • Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh thông qua việc thi thử các đề thi hay ra hàng tuần.
 • Tiến hành luyện tập thi TOEIC bằng những đề thi mới nhất.
 • Thông qua quá trình học phù hợp với từng cá nhân mà thiết lập phương hướng học tập

NGÀY KHAI GIẢNG

Thứ Hai tuần thứ hai, tuần thứ tư mỗi tháng (Tối thiểu 2 học viên trở lên)

Thời gian đăng ký học:từ 4 tuần trở lên

TRÌNH ĐỘ YÊU CẦU

Tất cả các trình độ


Post a comment


similer courses :

Reviews

Luyện thi IELTS

GIỚI THIỆU CHUNG International English Language...

Reviews

Dự bị đại học GAC

GIỚI THIỆU CHUNG GAC (ACT, Hoa...

Thực tập quốc tế_Global Internship

 GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình thực...