Welcome to Our Educare Theme 091 277 5237 tass@ussh.edu.vn

PRE-TESOL + TIẾNG ANH CĂN BẢN

04 weeks

GIỚI THIỆU CHUNG

PRE-TESOL + GE (general ELS- Tiếng anh căn bản) là khóa học phù hợp cho những ai có mong muốn giảng dạy Tiếng Anh cho học viên đến từ các quốc gia không nói Tiếng Anh nhưng cần ôn tập và mở rộng kiến thức về General English. Khóa học này là một sự chuẩn bị rất tốt cho các học viên muốn đạt được khả năng Tiếng Anh thuần thục như giáo viên và cả các cá nhân có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.

CHI TIẾT KHÓA HỌC

  • PRE-TESOL + GE là khóa học 4 tuần khai giảng suốt năm. Khóa học dành cho học viên đạt trình độ CEFR A2 (hoặc tương đương) trở lên.
  • Khóa học bao gồm 05 lớp 1:1 và 02 lớp nhóm
  • Học viên hoàn thành khóa học có thể tiếp tục khóa TESOL Intensive cũng kéo dài trong 4 tuần.

DANH SÁCH MÔN HỌC

Lớp học 1:1 Lớp nhóm
Grammar and Writing Conversation
Reading and Vocabulary Survival English
Listening and Speaking
English Language Teaching
History and Foundations of TESOL

Học viên khóa PRE-TESOL + GE có thể tham gia lớp tự chọn Brain Training và American Accent Training miễn phí

CHI TIẾT MÔN HỌC

  • Các lớp 1:1 General English bao gồm cả 4 kĩ năng cơ bản và lớp Grammar, được tích hợp để học viên học được các quy tắc Tiếng Anh trong các kỹ năng khác nhau và vận dụng các quy tắc đó vào các tình huống thực tế.
  • Bộ môn English Language Teaching tập trung vào giới thiệu việc giảng dạy Tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai. Môn học cung cấp các nguyên lý nền tảng và các lý thuyết đào tạo ngôn ngữ để giúp học viên chuẩn bị cho các bối cảnh giảng dạy khác
  • Bộ môn History and Foundations of TESOL mang đến cho học viên các thông tin cơ bản về lịch sử của việc giảng dạy Tiếng Anh và nền móng ra đời của lĩnh vực Ngôn Ngữ Anh. Môn học sẽ giúp học viên hiểu sâu hơn về các chiến lược và kỹ thuật giảng dạy Tiếng Anh thông qua lịch sử và sự ra đời của nó.

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN THỰC GIẢNG NGÀY BẾ GIẢNG
08/01/2018 24/01– 01/02/2018 02/02/2018
16/04/2018 03/05 – 10/05/2018 11/05/2018
09/07/2018 25/07– 02/08/2018 03/08/2018
17/09/2018 03/10 – 11/10/2018 12/10/2018

Post a comment


similer courses :

Trại hè thiên nhiên tại Việt Nam

1.NỘI DUNG TỔNG QUÁT "ANOTHER SAPA"...

Tiếng Anh cho Phi hành đoàn

GIỚI THIỆU CHUNG (Airline Cabin-crew English) Bước...

Học tiếng Anh Online 1:1

Ngoài những khóa học trực tiếp...