Welcome to Our Educare Theme 091 277 5237 tass@ussh.edu.vn

18
Th11
2019

Review học tiếng Anh Online 1 kèm 1

no comment Thao Nguyen

*Chia sẻ của học viên Online – Karren (Lê Thủy)

Độ này thấy nhiều bạn hỏi mình về việc học tiếng anh, tiện đây mình xin review khóa học mà mình đã và đang học.

1. Về thời gian:

Bạn được chọn mọi khung thời gian trong ngày mà bạn có thể học được, từ 7h sáng cho đến 21:30.

Thời lượng buổi học tiếng anh online ngắn nhất là 25p/buổi, dài nhất là 50p/buổi.

Tuy nhiên nếu bạn muốn học lâu hơn thì hoàn toàn có thể đăng kí với cô học 2 ca/buổi .

2. Về giáo viên:

  • 1 giáo viên kèm 1 học trò.
  • Được lựa chọn giáo viên.
  • Tham gia test thử trình độ để xem bạn đang ở mức nào.
  • Có giáo trình riêng cho bạn học.

𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑎̉, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 (𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖. 𝐶𝑜̂ 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̂𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢, 𝑡𝑢̛̀).

3. Hình thức học: Online

Chỉ cần có 𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒, hoặc 𝐼𝑝𝑎𝑑 hoạc 𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑖́𝑛ℎ có kết nối mạng để giáo viên có thể gọi cho bạn.

Theo mình thì học trên ipad là tiện lợi nhất, lúc học có thể tra từ điển hoặc facetime thì hình ảnh và âm thanh rõ nét.

4. Học phí khóa học tiếng anh online

Tùy theo khóa học mà bạn lựa chọn, theo mình thì cứ chọn học tuần 5 buổi cho rẻ và duy trì được thói quen thì sẽ nhanh có kết quả hơn.

𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛g 10$/𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 (𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑟𝑒̉ 𝑣𝑖̀ ℎ𝑜̣𝑐 1 kèm 1 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖).

5. Học tiếng anh online ở đâu

Hiện có rất nhiều trung tâm nhưng mình thì đang học tại TASS, vì đây là trung tâm thuộc trường nên mình rất yên tâm về mọi mặt.

Nếu ai muốn tham khảo các khóa học tiếng anh online thì hãy kick chuột vào đăng kí link dưới nha, sẽ có các bạn vô cùng đáng yêu và dễ thương tư vấn cho các bạn đó .

http://bit.ly/DKtienganh1kem1

Post a comment