Welcome to Our Educare Theme 091 277 5237 tass@ussh.edu.vn

ThS. Nguyễn Thu Thủy

Giám đốc TASS

Cô là một giảng viên, một họa sĩ, một thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Với kinh nghiệm 15 năm trong ngành Du lịch – Sự kiện, cô thực sự là một chuyên gia.

Our Teacher Skril: